Sladký svet

Sladký

svet

Objednávky zákuskov a tort príjma každá prevádzka CUPIKA a každá predajňa ILaS.
Tel. číslo na výrobňu: 0917 849 040.