Cukrárenská výroba

Moderná cukrárenská výroba disponuje moderným zariadením, ktoré zabezpečuje výrobu našich výrobkov v najvyššej kvalite, podobne aj ich dočasné uskladnenie a distribúciu do predajní.

Všetky cestá - korpusy sú pred pečením odborne a kvalitne namiešané a vypečené v rotačnej peci pri stálych teplotách a v určených časoch, čím sú stabilné na tvare a veľkosti.

Inovatívna technológia je využitá aj pri výrobe plniek - základ je kvalitný blender - mixér, ktorý pri vysokých otáčkach zmieša všetky suroviny do homogénnej hmoty, čo sa v domácich podmienkach s komerčnými technológiami nedá dosiahnúť.

Varenie plniek je klasický proces podľa receptúr našich starých mám. Plnky sú varené v špeciálnom stroji, nie ručne. Stroj plnku uvarí tak, že sa môže buď priamo plniť napr. do tort alebo v kvalitných šľahačoch domiešať, resp. upraviť príchuť našich zákuskov a tort.

Odborný tím našich cukrárok dohotovuje jednotlivé výrobky. Keďže kladieme dôraz na kvalitu v každom procese výroby, hľadali sme vhodné zariadenie, ktoré nám dokáže čo najväčšiu časť našej produkcie pokrájať automaticky a čo najpresnejšie.

Automatickú krájačku zákuskov sme zakúpili v roku 2018 a tým sme zvýšili kvalitu výroby našich výrobkov.

Keďže trh nespí, reagovali sme aj na požiadavku vyrábať jedlé obrázky/fotky, ktoré dokážeme aplikovať na torty pre špeciálne a doslova personalizované objednávky našich náročnejších zákazníkov. Tlačiareň jedlé obrázky sme zakúpili začiatkom roka 2019 a my sme týmto krokom zase bližšie k našim zákazníkom, ktorí si majú možnosť objednať tortu s vlastným motívom na každej prevádzke.

Tie sú následne expedované a pripravené v expedičnej chladiacej miestnosti, z ktorej sú distribuované v chladiarenských autách priamo do vitrín na prevádzkach a odtiaľ na Vaše oslavy a príležitosti.